Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», ανοίξτε το αρχείο «Γενικά».

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-Γενικά

Για τον κανονισμό κατάρτισης της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», τη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης και τις ερωτήσεις πιστοποίησης, ανοίξτε το αρχείο «Κανονισμός Κατάρτισης».

Κανονισμός Κατάρτισης .

Για να βρείτε τη βιβλιογραφία των εξετάσεων πιστοποίησης, ανοίξτε το αρχείο «Βιβλιογραφία».

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-Βιβλιογραφία

Για τον κανονισμό αξιολόγησης και πιστοποίησης των επαγγελματιών, οι οποίοι αξιολογούνται χωριστά από τους αποφοίτους των ΙΕΚ, ανοίξτε το αρχείο «Κανονισμός Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Επαγγελματιών».

Κανονισμός Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Επαγγελματιών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο των εξετάσεων πιστοποίησης, επισκεφτείτε τη σελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (eoppep.gr) ή απευθυνθείτε στους υπεύθυνους, τα τηλέφωνα των οποίων θα βρείτε στο αρχείο «Τηλέφωνα Υπευθύνων».

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-Τηλέφωνα Υπευθύνων