Βιβλιοθήκη

Στο Δ.ΙΕΚ Ζακύνθου λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη για τους διδάσκοντες και τους μαθητές.