Σύνδεσμοι

Παρακάτω θα βρείτε μερικούς χρήσιμους σύνδεσμους σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση στη χώρα μας.

Τίτλος Σύνδεσμος
Διαχείριση Δημοσίων ΙΕΚ http://cert.gsae.edu.gr
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. http://www.eopep.gr
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης http://www.inedivim.gr
Υπουργείο Παιδείας http://www.minedu.gov.gr
Επιταγή Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Voucher) http://www.voucher-iek-ggdvm.gr
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης http://www.gsae.edu.gr